aanbieden handtekeningen

Geplaatst op 29 januari 2019

De besturen van Dorpsbelangen Paesens-Moddergat en Musea Noardeast Fryslân bieden op 31 januari 2019 aan wethouder Theo Berends 217 handtekeningen aan van inwoners van Paesens-Moddergat. Online de actie ondersteund door 250 personen. Hiermee willen ze bereiken dat de reddingsbootloods haar functie ook in de toekomst kan blijven behouden.

Het probleem is ontstaan nadat de reddingsbootloods is verkocht aan een particulier, die te kennen heeft gegeven dit pand voor andere doelen in gebruik te willen nemen. Juist nu de reddingroeiboot LA Buma schitterend is gerestaureerd willen de inwoners de reddingsbootloods haar oorspronkelijke functie teruggeven, namelijk als plek waar de reddingboot gestald kan worden.

De initiatiefnemers van de handtekeningenactie doen een dringend beroep op de gemeente alles in het werk te stellen om de historische betekenis van de reddingsbootloods in volle glorie te laten herleven.

« Naar overzicht