Arrangementen

Arrangement Museum

Voor kleine groepen bezoekers hebben we dit arrangement bedacht. We ontvangen u in huisje de Blaes met twee maal koffie of thee en oranjegebak. Daarna bezoekt u het museum (met rondleiding).

€ 9,50 per persoon (maximaal12 personen).

Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.

Arrangement Yke Muoi

In samenwerking met kofje en tee drinkerij Yke Muoi in Moddergat bieden we u een speciaal arrangement aan voor € 10,00 per persoon.

Entree museum 't Fiskershúske
Oranjegebak
Twee maal koffie of thee

Reserveren kan bij het museum of bij Yke Muoi, via www.yke-muoi.nl of e-mail.

Yke Muoi en 't Fiskershúke liggen enkele tientallen meters van elkaar, aan de voet van de zeedijk in Moddergat. U vindt hier ook het monument ter nagedachtenis aan de 83 verdronken vissers in 1883.

Arrangement Recreatiebedrijf Meinsma

Voor groepen van 15 tot 40/45 personen werken we samen met Recratiebedrijf Meinsma in Moddergat. U wordt ontvangen in het sfeervolle pensioen met twee maal koffie of thee en oranjegebak. Daarna loopt u naar 't Fiskershúske (5 minuten) en bezoekt u het museum waar u ook een rondleiding krijgt.

€ 10,00 per persoon (minimaal 15, maximaal 40/45 personen).

Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.

Op beide locaties is ruime parkeergelegeheid, mocht u zich willen verplaatsen met de auto.

Arrangement Garnalenfabriek

Voor groepen van 25 tot 40 personen is het mogelijk het Garnalenfabriekarrangement af te nemen. U wordt ontvangen in de voormalige garnalenfabriek van Moddergat met twee maal koffie of thee en oranjegebak. U krijgt een korte uitleg over het gebouw, de geschiedenis en wat er nu gedaan wordt. Daarna loopt u naar 't Fiskershúske (5 minuten) en bezoekt u het museum waar u ook een rondleiding krijgt.

€ 15,00 per persoon (minimaal 25, maximaal 40 personen).

Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.