Arrangementen


Arrangement Museum
Voor kleine groepen bezoekers hebben we dit arrangement bedacht. We ontvangen u in huisje de Blaes met twee maal koffie of thee en oranjegebak. Daarna bezoekt u het museum (met rondleiding).
€ 9,50 per persoon (maximaal12 personen).
Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.


Arrangement Garnalenfabriek
Voor groepen van 25 tot 40 personen is het mogelijk het Garnalenfabriekarrangement af te nemen. U wordt ontvangen in de voormalige garnalenfabriek van Moddergat met twee maal koffie of thee en oranjegebak. U krijgt een korte uitleg over het gebouw, de geschiedenis en wat er nu gedaan wordt. Daarna loopt u naar 't Fiskershúske (5 minuten) en bezoekt u het museum waar u ook een rondleiding krijgt.
€ 10,00 per persoon (minimaal 25, maximaal 40 personen).
Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.


Arrangement Yke Muoi
In samenwerking met kofje en tee drinkerij Yke Muoi in Moddergat bieden we u een speciaal arrangement aan voor € 10,00 per persoon.

Entree museum 't Fiskershúske
Oranjegebak
Twee maal koffie of thee

Reserveren kan bij het museum of bij Yke Muoi, via www.yke-muoi.nl of e-mail.

Yke Muoi en 't Fiskershúke liggen enkele tientallen meters van elkaar, aan de voet van de zeedijk in Moddergat. U vindt hier ook het monument ter nagedachtenis aan de 83 verdronken vissers in 1883.

Arrangement Recreatiebedrijf Meinsma
Voor groepen van 15 tot 40/45 personen werken we samen met Recratiebedrijf Meinsma in Moddergat. U wordt ontvangen in het sfeervolle pensioen met twee maal koffie of thee en oranjegebak. Daarna loopt u naar 't Fiskershúske (5 minuten) en bezoekt u het museum waar u ook een rondleiding krijgt.
€ 10,00 per persoon (minimaal 15, maximaal 40/45 personen).
Reserveren kan met de telefoon of per e-mail.

Op beide locaties is ruime parkeergelegeheid, mocht u zich willen verplaatsen met de auto.

Let op:
Bij elk arrangement geldt dat het aantal personen dat is opgegeven ook afgerekend wordt. U kunt een dag van te voren nog het aantal wijzigen. Komen er meer mensen dan eerder aangegeven dan graag zo snel als mogelijk doorgeven i.v.m. de inkopen.

De Museumkaart is in combinatie met de arrangementen niet geldig.