Erfskip / Visserstruien

EN
A TRAVELLING CULTURAL EXPLORATION
Erfskip - "intangible heritage" - began as an exhibition of regional weaving and knitwear in Fryslân (Friesland, the Netherlands) highlighting the creative work of an agricultural community on the North Sea coast, and exploring the art and culture intrinsic to traditional woollen clothing.

As a result of its great success there, the exhibition is moving to Wales in April 2023 as the first stage of an ambitious international journey, and has already attracted the involvement of shepherding communities, artists and wool workers there. Like one colour of wool joining another on the loom, the exhibition will grow as it goes, moving on to Shetland and the west of Scotland enriched with new Welsh elements. It is certain that Scottish elements will be added to the exhibition then, before it moves on to Ireland towards the end of the year.  From there, it will travel to the Basque Country and Serbia, before returning – laden with new content – for another flourish in Wales before going home at last to Fryslân. 

The host community in each region will organise a series of parallel events, workshops and discussions exploring the relationships between hill farming, community and creativity as they see them, weaving their stories and concerns into the exhibition’s emerging tapestry.  Digital outreach will draw the threads of each exhibition together, keeping all participants in the loop and stimulating new dialogues.

NL
EEN REIZENDE CULTURELE VERKENNING
Erfskip - "immaterieel erfgoed" - begon als een tentoonstelling van regionaal weven en breien in Fryslân (Friesland, Nederland) die het creatieve werk van een agrarische gemeenschap aan de Noordzeekust belichtte en de kunst en cultuur verkende die inherent zijn aan traditionele wollen kleding.
​​​​​​​
Als gevolg van het grote succes daar, verhuist de tentoonstelling in april 2023 naar Wales als de eerste fase van een ambitieuze internationale reis, en heeft al de betrokkenheid van herdersgemeenschappen, kunstenaars en wolwerkers daar aangetrokken. Zoals de ene kleur wol de andere op het weefgetouw samenvoegt, groeit de tentoonstelling gaandeweg en gaat verder naar Shetland en het westen van Schotland, verrijkt met nieuwe Welshe elementen. Het is zeker dat er dan Schotse elementen aan de tentoonstelling zullen worden toegevoegd, voordat deze tegen het einde van het jaar doorgaat naar Ierland. Van daaruit reist het naar Baskenland en Servië, voordat het - beladen met nieuwe inhoud - terugkeert voor nog een bloeiperiode in Wales voordat het uiteindelijk terugkeert naar Fryslân.

De gastgemeenschap in elke regio organiseert een reeks parallelle evenementen, workshops en discussies waarin de relaties tussen heuvellandbouw, gemeenschap en creativiteit worden onderzocht, waarbij hun verhalen en zorgen worden verweven in het opkomende tapijt van de tentoonstelling. Digitale outreach zal de draden van elke tentoonstelling samenbrengen, alle deelnemers op de hoogte houden en nieuwe dialogen stimuleren.