Musea verwachten lange hersteltijd

Musea verwachten lange hersteltijd
Nieuws van de Museumvereniging:

Musea verwachten lange hersteltijd
Meerjarige steun nodig om musea en collecties te behouden

 
In juni zijn door mensen met een Museumkaart ruim 411.000 bezoeken aan musea gebracht. Dit is bemoedigend nieuws voor musea én toont hoe trouw Museumkaarthouders zijn. Tegelijkertijd is dit cijfer een derde lager dan in 2019. Ook de bezoeken van mensen die een losse toegangskaart kopen, lopen nog achter.

De achterblijvende bezoeken komen doordat er nog weinig toeristen uit het buitenland komen én door de concurrentie op de vrijetijdsmarkt; uit het Nationaal Museumonderzoek over 2020 bleek dat mensen als eerste weer uitzagen naar het bezoeken van steden, winkels, cafés en restaurants. Musea zullen daarom niet meteen volledig herstellen van de gevolgen van de coronapandemie. Daar komt bij dat minister Blok heeft aangekondigd dat er na september geen NOW en TVL meer zullen zijn, hiermee lopen musea en hun collecties gevaar.

Buitenlands bezoek
Het buitenlands bezoek, in 2019 goed voor een derde (10 miljoen) van de 33 miljoen museumbezoeken, blijft achter. De prognose van de NBTC is dat er in 2021 een derde minder buitenlandse toeristen zullen komen in Nederland. Daarna zal het nog jaren duren voor er weer evenveel internationaal gereisd wordt als voor corona. Het ontbreken van buitenlands bezoek wordt het meest gevoeld door musea in de Randstad. Ook buiten de Randstad moeten musea alle zeilen bijzetten: consumenten richten zich op dit moment voornamelijk op evenementen. Dat blijkt uit de relatief lage bereidheid van mensen om gebruik te maken van Testen voor toegang en CoronaCheck voor museumbezoek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbalwedstrijden en festivals. Tegelijkertijd kunnen mensen hun tijd maar één keer besteden, terwijl alle vrijetijdsinstellingen begrijpelijkerwijs extra hun best doen publiek te betrekken. Bovendien bleek uit onderzoek na de vorige crisis dat het aantal museumbezoeken als een van de laatste zaken weer naar het oude niveau terugkeert.

Zware periode voor de boeg
Musea zijn heel blij dat de trouwe bezoekers de weg naar het museum weer weten te vinden, maar de bezoekaantallen zullen, door beperkingen en het wegblijven van toeristen, nog lange tijd onvoldoende zijn om op de reguliere wijze te opereren. Bovendien zijn er onvoldoende middelen om speciale evenementen en bijzondere tijdelijke tentoonstellingen te organiseren, waarmee meer publiek getrokken kan worden. Daarom zijn investeringen van de overheid nú en de komende jaren hard nodig.
 
Oproep: herstelplan met steun van overheid
De Museumvereniging doet een dringend appèl op het demissionaire kabinet om de steunpakketten ook door te zetten in het vierde kwartaal. Ook in 2022 zal vanwege de na-ijleffecten van de pandemie herstelsteun nodig zijn. Musea en hun medewerkers en vrijwilligers kunnen na een lange tijd van verplichte sluiting eindelijk weer bezoekers ontvangen. Steun musea zodat ze het publiek veel moois kunnen blijven bieden. Groot en klein, in alle regio’s en met onderwerpen voor iedereen. Samen vertellen musea het steeds veranderende verhaal van onze samenleving. En juist daarom is er ook in de komende periode extra steun nodig van het Rijk, de provincies en de gemeenten om het geheel van musea en collecties in stand te houden.

Over de Museumvereniging
Samen met ruim 400 musea versterkt de Museumvereniging als brancheorganisatie het publieke belang van musea. We bouwen gezamenlijk aan een stevig draagvlak voor musea onder publiek en politiek en een sector die kwaliteit levert. Want alleen samen vertellen musea het hele verhaal. Ook is de Museumvereniging uitgever van de Museumkaart, die substantieel bijdraagt aan het verdienvermogen van de sector. De focus ligt steeds weer op een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties. Niemand uitgezonderd.

 

16 juli 2021