De Blaes / Museumwinkel

In huisje ‘de Blaes’ (genoemd naar een scheepstype, waarop de vissers voeren) is de entree met museumwinkel en hier kunt u ook koffie/thee kopen die u buiten kunt opdrinken. 
De winkel is niet alleen voor de bezoekers van het museum maar ook als u alleen op zoek bent naar een cadeautje voor uzelf of voor een ander. In de winkel kunt u onder andere terecht voor boeken, ansichtkaarten, visserstruien uit Wierum en Paesens-Moddergat, glaskunst en (metalen) wanddecoraties. Graag begroeten wij u in onze museumwinkel.  
                      


Het verhaal achter de Blaes

Van 1803 tot 1817 bewonen jacob Kornelis Visser en Liskjen Aants Postma in het huis. Na het overlijden van Liskje in 1817 blijft Jacob als weduwnaar hier met zijn dochter Antje Jacobs wonen. In 1826 zijn Douwe Gerbens de Vries, visser en Tijsje Jacobs Visser bewoners. In 1829 woont ook de visser klaas Aukes Visser hier. Ook hij is weduwnaar en woont hier met zijn volwassen dochter Antje Klazes VIsser. In 1839 wonen er eveneens tweee gezinnen. Nu is Anjte Jacobs Visser getrouwd met Marten Gerlofs Visser en zij hebben twee jonge kinderen: Lijskje en Gerlof. 
Ook het oudere echtpaar Gootzen Andries Botstra en Trijntje Ages Jongsma wonen hier met hun volwassen kinderen.

van 1914 tot 19433 staat Pieter Douwes Visser hier ingeschreven. Vanaf 1943 woont Antje Visser in het huis.

Ook dit pand is in 1973 gereconstrueerd.