De Logger

Huisje ‘de Logger’ is net als ‘de Blaes’ en ‘de Aek’ naar een scheepstype genoemd. Het is gebouwd in 1987 voor wisselexposi­ties.
Hier wordt tevens een film van circa 9 minuten over de geschiedenis van het dubbeldorp vertoond.

Het verhaal achter De Logger
Op de plek waar nu het tentoonstellingsgebouw staat, stond het dubbele woonhuis waar zich een drama afspeelde op oud-en-nieuw 1905/1906. Alleen een boethuisje is blijven staan.

Een tragische brand
Op oudjaarsdag 1905 heeft er een ernstige brand gewoed in een aanbouw van de achterwoning. De krant van 6 januari 1906 schrijft, dat een oude vrouw overleden is aan de gevolgen van een brand in een ellendig krot. Enkele dagen later plaatste de krant een tweede bericht. De leeftijd van de vrouw werd gecorrigeerd en het verbrande woninkje mocht geen ''ellendig krot'' worden genoemd en van verontwaardiging wsa zeker geen sprake.

Er was vanuit Moddergat duidelijk protest gekomen tegen deze manier van berichtgeving. En terecht, zoals zal blijken uit de hulp die door de naaste buren werd geboden.
 

Kranten breicht 6 januari 1906
Westdongeradeel 4 jan 
Op nieuwsjaarsdag heeft een 84 jarige weduwe te Moddergat zodanige brandworden bekomen, dat ze reeds eenige uren later is overleden. isteren is het lijk naar een der schoollokalen vervoord, waar het heden door het gerecht uit Leeuwarden wordt geschouwd. Het kamertje dezer vr
ouw, ide bij hare dochter inwoonde, was een ellenig krot. Dat de verontwaarding te Moddergrat groot is, laat zich dus begrijpen.


Kranten bericht 15 januari 1906
Naar aanleiding van het bericht uit Westdonderadeel d.d. 4 Jan. uit met ons van andere zijde, dat het kamertje, waarin de 74-jarige weduwe woonde, die aan brandwonden overleden is, niet een ''ellendig krot'' mocht genoemd worden. Het was een 2 x 3 meter groot en geheel met hout beschoten. Voorts verzoekt de schrijver ons mede te deulen, dat er van verontwaardiging over dit geval te Moddergat geen sprake is.
 

Destijds zal de brand snel om zich heen hebben gegrepen in het met hout betimmerde kamertje. Blijkbaar was beppe samen met haar schoondochter in het huis. Helaas overleden beide aan hun verwondingen. De oude vrouw is Eelkje Aarnts Visser, weduwe van de in 1883 overleden Johannes Klazes Snijdood. ZOals gebruieklik werd haar overlijden bij de Burgerlijke Stand aangegeven door twee naaste buren, de koopman Wiltje Steensma die op De Oere 28 woonde en de visser Pieter Lieuwes Vonk. De krant blijkt niet geheel juist te zijn geïnformeerd, wan de oude vrouw woonde bij haar zoon KLaas Johannes Snijdood en schoondochter Antje Taekes Visser. Vermoedelijk heeft zij geprobeerd om haar bejaarde schoonmoeder uit de vlammenzee te redden, waardoor ook zij bij de brand verwond is geraakt.