Klaske’s Húske

In de laatste jaren van de 18e eeuw worden er in Moddergat veel perclen grond gebouwd met vissershuizen. Eén van deze huizen is het huidige museumhuisje ''Klaskes Húske'.

‘Klaske’s Húske’ was de woning van Klaske van der Lei (1900-1986).  Zij was de laatste vrouwelijke visafslager van Nederland en erelid van het museum. Het huisje is in 1995 bij het museum betrokken en in oude staat hersteld.  Dit huis was oorspronkelijk voor dubbele bewoning bedoeld voor 2 families. In de gang bedekt een glasplaat de opvangput voor regenwater.  De achterkamer is met materiaal uit de periode tot circa 1920 ingericht.  De betimmering van plafond en bedstee zijn afkomstig van het in 1877 gestrande schip ‘De Pauline’.''.


Het verhaal achter klaskes huske

De zussen Eelkje en Jantje Willems Visser waren door erfenis in 1797 eigenaar gewonden van flink wat grond aan De Oere. Zij maken kleine stukjes grond bouwrijp; eerst langs de weg aan de zeedijk, later ook erachter, wat nu het Fiskerspaad is. 
Dat gebeurt in 1797 ook met dit perceel gelegen aan de weg. Zij verkopen het aan Louw Ates de Jong. Hij koopt het met Egbert Jans als medefinacier. Wel wordt hij verplicht om een hekwerk om het perceel te zetten. De zussen hadden duidelijk al plannen om later een tweede rij percelen erachter te verkopen, want Louw Ates wordt ook veprlicht om in de toekomst het recht van overpad te verlenen in het geval er achter zijn huis gebouwd zou worden. 

Bij de aankoop had Louw een medefinancier nodig. Dat blijkt in 1816 weer het geval, want dan is Harmen Wytzes Boersma mede-eigenaar van het huis. Hij is de echtgenoot van Eelkje Willems Visser, de voormalige mede-eigenaar van de grond. Zij zijn vermogend en lenen vaak geld uit. In dit geval door mede-eigenaar te worden.

De schipper Louw Ates de Jong woont in het huis tot zijn dood in 1824. Dan blijft de weduwe Jantje Jtzes van Dijk met haar twee kinderen Geertje en etze hier wonen. Wel zijn er in 1829 medebewoners: de weduwnaar Foppe Gerlofs Hoekstra mmet vier kinderen. Deze inwoning blijft niet zonder gevolgen, want in 1832 trouwt Foppe met de 19 jaar jongere Geertje. Uit dit huwerlijk wordt in 1833 dochter Jantje geboren en in 1837 zoon Louw. 

In de periode hierna zijn er nog verschillende bewoners geweest. Klaske van der Lei is de laatste bewoonster van het achterhuis en Houke en Sjoukje Dijkstra van het voorhuis. 

Museum 't Fiskershúske heeft van de erven het pand aangekocht in 1990. Sinds 1995 is het pand opengesteld voor het publiek en draagt het huis Klaskes naam.