Boerderij Zwart

Hieronder kunt u de voortgang van het project Zwart lezen. Onderaan de pagina vindt u documenten als de verschillende nieuwsbrieven.

UITNODIGING

Het bestuur van Museum 't Fiskershúske nodigt u als bewoner van Paesens-Moddergat graag uit voor een informatieve avond over het project 
Paesens-Moddergat aan het Wad 
op vrijdagavond 18 november 2022 in de Wynroas om 20.00 uur.

Graag bespreken wij met u de stappen die we hebben gezet en de ideeën die we hebben voor de ontwikkeling van Museum ’t Fiskershúske, boerderij Zwart en de Garnalenfabriek. Onze plannen en ideeën zijn ontstaan door na te denken over de uitdagingen waarvoor we als museum geplaatst worden. Dit nadenken werd versterkt door de unieke kans om naast bestaande locaties een nieuwe locatie aan ons museumcomplex toe te kunnen voegen, boerderij Zwart aan de Oere 2 in Moddergat. 

In de afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen voor ons museum en de uitbreiding van ons museum met de boerderij. Gelijktijdig zijn we met veel mensen (bewoners, ondernemers en kunstenaars) in gesprek gegaan over de mogelijke toekomst van ons museum. 

Tijdens het onderzoek en de gesprekken werd al snel duidelijk dat ons plan veel raakvlakken heeft met de ontwikkeling van de dorpen, de regio en het wad bij Paesens-Moddergat.  

Graag willen we samen met u kijken naar de ideeën die er nu liggen en van u horen hoe u tegen het project aankijkt en of we in onze inventarisatie ook echt alle wensen en belangen hebben meegenomen. Naast de informerende kant van het gesprek halen we dus ook nog graag de laatste informatie op waarmee we ons project verder kunnen versterken. We zien het als een logische volgende stap in onze zoektocht naar verbinding met het dorp en hopen u enthousiast te maken voor de plannen.

Hieronder vindt u alle relevante documtenten

Tot ziens op 18 november a.s. 

namens het bestuur, 

Hans Groeneweg, 
directeur-conservator

Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief juni 2023
Nieuwsbrief augustus 2023
Nieuwsbrief najaar 2023

Andere relevante documenten

Uitnodiging bewonersavond 18 november 2022

startnotitie

startnotitie met afbeeldingen