Boerderij Zwart

Museum ‘t Fiskershúske wordt gerund door Stichting Musea Noardeast Fryslân.
Vanaf 2004 is daar het Garnalenfabriekje bijgekomen.

In 2020 heeft de Stichting een optie gekregen om het legaat (de boerderij, bijgebouwen, inboedel en geldbedrag) van familie Zwart in Moddergat in haar beheer te nemen. Het idee is dat een deel van de boerderij een museale functie zal krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om na te denken over een invulling voor de
andere gebouwen en te kijken hoe dit versterkt kan worden als ‘totaalconcept’ met ons Museum ’t Fiskershúske en de Garnalenfabriek. We zoeken naar ideën die gaan bijdragen aan ons doel om de oude visserijcultuur en alles wat daarmee samenhangt in de gemeenschap van Paesens-Moddergat te laten voortleven. Natuurlijk onder de voorwaarde van een verantwoordelijk financieel, personeel en organisatorisch beheer.

Vorig jaar is het team van ARTLAB (artlab.nl ) door de stichting gevraagd om mee te denken en om het proces te begeleiden. Zo is er al een doelgroepenonderzoek gedaan en is gekeken wat er verder in het gebied gebeurt waar het museum wellicht bij aan kan haken.
...Nu is het tijd om plannen te maken. Wat zou jij doen, met de boerderij en bijgebouwen van familie Zwart?

Denk en doe Mee voor Oere 2
Alle input is welkom! We hechten waarde aan jouw input!
De bewoners van Paesens-Moddergat zijn voor dit project een belangrijke belanghebbende. Velen dragen het museum een warm hart toe of helpen het museum al als donateur of vrijwilliger.
Vandaar dat er erg veel waarde wordt gehecht aan jouw input en betrokkenheid om tot een uitvoerbaar plan te komen. We begeleiden het proces door informatie te verstrekken en daar waar mogelijk (een deel van de) bewoners mee te nemen in co-creatie sessies. In deze sessies wordt je uitgenodigd om mee te brainstormen voor de nieuwe invulling van de boerderij en haar omgeving.

Hoe kun je meedoen?
- Informatiesessie(s) door bestuur, medewerkers en Artlab. Tijdens deze sessie(s) wordt informatie gedeeld over het proces, waar we nu staan en hoe we van plan zijn om de plannen rondom de toekomstige invulling van de boerderij van familie Zwart verder vorm te gaan geven.
- Rondleiding in de boerderij zoals die nu is, door de directeur van Museum ’t Fiskershúske .
- Meedenken en meedoen in co-creatie sessies. In deze sessies word je uitgenodigd om mee te denken en brainstormen om nieuwe ideeën en inzichten te creëren. Op deze manier kun je betrokken zijn en invloed uitoefenen op de invulling van wat er in en om de boerderij van familie Zwart zal gaan gebeuren.
Heb je interesse in de sessies of heb je een vraag? Mail Hans Groeneweg op info@museummoddergat.nl

Laten we samen iets prachtigs ontwikkelen!